Jokihs Blog

Jokihs Blog

Det er jo lige straks jul!

December 2007Posted by Jokih Thursday, December 13 2007 20:24:30

14 dage tilbage til eksamensprojektet skal være afleveret. Det går da fremad, og lige nu er udfordringen faktisk at finde de ting vi kan skære fra, så opgaven ikke bliver for lang. Det skal være en synops, på mellem 4-6 sider, så det gælder om hele tiden at lave henvisninger til undersøgelser og forfattere, som mener det man gerne vil sige, men det må bare ikke fylde mere end 1-2 linier hver gang.

Maj Britt (hende jeg skriver sammen med) og Jeg skriver om hvorfor samfundet vælger at putte 15-18årige i en sikret institution (fængsel), om det hjælper, og hvilke konsekvenser det kan have. Indtil videre er det ret chokerende studier.

61 % havner inden for 2 år igen med en straf som er større end en bøde. Jo yngre man er, jo mindre hjælper det at straffe, men alligevel er det det eneste som ikke kan diskuteres - altså om straf med fængsel virker. Hvis kriminaliteten falder siger politikkerne at det er fordi straffen virker. Hvis den stiger, er det fordi vi ikke straffer hårdt nok. Det kan bare ikke diskuteres.

Hørte så sent som her til aften Fru Lene Espersen sætte pladen med "hårdere straf og indsats overfor unge kriminelle" på. Den lød som den altid har lydt - især fra de konservative. Velkommen tilbage til 1. mosebog!

Lad mig kort citere Hr. Bent Madsen, cand.pæd i pædagogik:
"Statistikken fortæller, at det ikke er muligt at lære at mestre friheden ved at få den frarøvet i en længere periode, selvom ophold i sikrede institutioner suppleres med terapi, behandling og undervisning".

  • Comments(4)//www.jokih.dk/#post113